Thông báo


14045827_1750607788544905_2836196769675175359_n

Đây là khu vực mình sẽ thông báo các sự kiện, event, chỉnh sửa, thay đổi, password và này nọ .

16770gwdi5yck9n

Thông báo chỉnh đốn toàn gia: tạm thời set pass Hận Ái và Bad Boy để sửa chữa

16770gwdi5yck9n

Thay tên đổi chủ, Tiêu Hàn xin ra mắt cả nhà ~ ❤

16770gwdi5yck9n