Trừng phạt-Chương 9

Hàn: Do thời gian đã lâu nên Hàn sẽ tóm tắt lại một chút của chương 7-8 ở đây để mọi người tiếp tục theo dõi nhé 😀 Chương này khá dài, nên Hàn xin phép chỉ post 1 chương, tuần sau post chương tiếp theo để dành thời gian beta lại các chương từ 1-8 :)) từ giờ đến hết tuần sau ta sẽ set pass các cháu nó. 

Thỉnh chờ đợi, thỉnh kiên nhẫn ~ *bắn tim* 16770gwdi5yck9n

Tiếp tục đọc “Trừng phạt-Chương 9”